tomorrowing

today

O nas

Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” to podmiot, którego przedmiotem działalności wparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy dla rozwoju nie tylko własnej działalności, lecz gospodarki krajowej. Jesteśmy przekonani, że podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także dbałość o zrównoważony rozwój technologiczny przedsiębiorców stanowi pewną drogę do uzyskania wielowymiarowych korzyści. Dlatego też, przedsiębiorcy innowacyjni – w szczególności centra badawczo-rozwojowe – powinni być wspierani przez sektor publiczny w swych dążeniach do wzmacniania efektywności rodzimej gospodarki i atrakcyjności polskich wyrobów.

Opracowania

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza ZP PDI na Forum Praktyk Branżowych

20 marca 2019

„W obecnych czasach znajomość procedur już nie wystarcza do osiągnięcia efektywnego procesu zamówieniowego, sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu. Konieczna jest specjalistyczna wiedza, znajomość branży, z którą związany jest przedmiot zamówienia.

Czytaj więcej

Współpraca

Sukcesy

Odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5 kwietnia 2019

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2019 r. nawiązujące do odpowiedzi na interpelację 25326 Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski, dotyczącej statusu centrów badawczo-rozwojowych (CBR), uprzejmie informujemy, że w naszym systemie prawnym CBR traktowane są zarówno jako podmioty gospodarcze, jak i jednostki naukowe, zależnie od charakteru prowadzonej przez nie działalności.

Czytaj więcej