tomorrowing

today

O nas

Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” to podmiot, którego przedmiotem działalności wparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy dla rozwoju nie tylko własnej działalności, lecz gospodarki krajowej. Jesteśmy przekonani, że podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także dbałość o zrównoważony rozwój technologiczny przedsiębiorców stanowi pewną drogę do uzyskania wielowymiarowych korzyści. Dlatego też, przedsiębiorcy innowacyjni – w szczególności centra badawczo-rozwojowe – powinni być wspierani przez sektor publiczny w swych dążeniach do wzmacniania efektywności rodzimej gospodarki i atrakcyjności polskich wyrobów.

Opracowania

INNOWACYJNA EUROPA 2020 a braki w krajowym długofalowym rozwoju

17 stycznia 2019

Komisja w dokumencie KOM(2010) 2020  KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, proponuje pięć wymiernych celów UE na rok 2020, które mają ukierunkować działania w państwach członkowskich, a jednym z nich są badania i innowacje.

Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

– rozwój zrównoważony:

– wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Czytaj więcej

Współpraca

Sukcesy

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na interpelację nr 25326

19 listopada 2018

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na interpelację nr 25326 w sprawie obecnej sytuacji firm posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 25326 Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski, z dnia 29 sierpnia br., w sprawie obecnej sytuacji firm posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), poniżej przekazuję odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Czytaj więcej