tomorrowing

today

O nas

Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” to podmiot, którego przedmiotem działalności wparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy dla rozwoju nie tylko własnej działalności, lecz gospodarki krajowej. Jesteśmy przekonani, że podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także dbałość o zrównoważony rozwój technologiczny przedsiębiorców stanowi pewną drogę do uzyskania wielowymiarowych korzyści. Dlatego też, przedsiębiorcy innowacyjni – w szczególności centra badawczo-rozwojowe – powinni być wspierani przez sektor publiczny w swych dążeniach do wzmacniania efektywności rodzimej gospodarki i atrakcyjności polskich wyrobów.

Opracowania

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza ZP PDI na Forum Praktyk Branżowych

20 marca 2019

„W obecnych czasach znajomość procedur już nie wystarcza do osiągnięcia efektywnego procesu zamówieniowego, sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu. Konieczna jest specjalistyczna wiedza, znajomość branży, z którą związany jest przedmiot zamówienia.

Czytaj więcej

Współpraca

Sukcesy

Prezes UZP reaguje na problemy odwołującego się do KIO gdy platforma ePUAP nie działa prawidłowo

15 maja 2019

Do Związku Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” zgłosił się przedsiębiorca, który w terminie na wniesienie odwołania usiłował z różnych komputerów wnieść odwołanie w ostatnim dniu poprzez platformę ePUAP, która w tym momencie nie działała prawidłowo. Na głównej stronie Platformy nie pojawiał się żaden komunikat, jednak za każdym razem gdy pracownicy przedsiębiorcy usiłowali wysłać odwołanie do Urzędu, pojawiał się komunikat o błędzie. Stan ten trwał przez wiele godzin, aż termin na wniesienie odwołania upłynął. Z uwagi na niemożliwość przesłania odwołania za pośrednictwem platformy ePUAP przedsiębiorca przekazał odwołanie podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki email.

 

Powstaje wówczas podstawowe pytanie, kto odpowiada za prawidłowe działanie platformy ePUAP, zwłaszcza w dobie elektronizacji systemu zamówień publicznych i w sytuacji gdy na tej platformie nie jest zamieszczony żaden komunikat o czasowej przerwie w jej funkcjonowaniu?

Czytaj więcej