tomorrowing

today

O nas

Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” to podmiot, którego przedmiotem działalności wparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy dla rozwoju nie tylko własnej działalności, lecz gospodarki krajowej. Jesteśmy przekonani, że podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także dbałość o zrównoważony rozwój technologiczny przedsiębiorców stanowi pewną drogę do uzyskania wielowymiarowych korzyści. Dlatego też, przedsiębiorcy innowacyjni – w szczególności centra badawczo-rozwojowe – powinni być wspierani przez sektor publiczny w swych dążeniach do wzmacniania efektywności rodzimej gospodarki i atrakcyjności polskich wyrobów.

Opracowania

Partnerstwo innowacyjne to największa porażka wdrożonych Dyrektyw – potrzebna pilna interwencja ustawodawcy oraz edukacja

6 października 2018

Partnerstwo innowacyjne, to nowa procedura udzielania zamówień publicznych, którą wprowadziła dyrektywa 2014/24/UE. Dyrektywa jest tu stanowcza, co do państw członkowskich i w art. 26 ust. 3 kategorycznie żąda aby „Państwa członkowskie zapewniają, by instytucje zamawiające mogły stosować procedurę”. Zatem nie może być to tylko formalne wdrożenie przepisów ale stworzenie wydolnego systemu aby przepisy zadziałały realnie. I tu każde państwo ma swobodę własnej polityki.

Czytaj więcej

Współpraca

Sukcesy

Indywidualny sukces członka PdI ale system i tak do zmiany

31 sierpnia 2018

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Centrum Badawczo-Rozwojowe „NOVASOME”, członek Partnerstwa dla Innowacji jest pierwszą firmą, która uzyskała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzenie spełnienia kryteriów bycia jednostką naukową, innymi słowy zrównano status przedsiębiorcy ze statusem jednostki publicznej.

Czytaj więcej