Wysokość składek członkowskich w Partnerstwie dla Innowacji wynosi:

500,00 PLN – jednorazowa opłata wpisowego,

1000,00 PLN – opłata składki za rok 2021.