Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” to podmiot, którego przedmiotem działalności wparcie dla tych przedsiębiorców, którzy w rozwoju technologicznym upatrują szansy dla rozwoju nie tylko własnej działalności, lecz gospodarki krajowej. Jesteśmy przekonani, że podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności, a także dbałość o zrównoważony rozwój technologiczny przedsiębiorców stanowi pewną drogę do uzyskania wielowymiarowych korzyści. Dlatego też, przedsiębiorcy innowacyjni – w szczególności centra badawczo-rozwojowe – powinni być wspierani przez sektor publiczny w swych dążeniach do wzmacniania efektywności rodzimej gospodarki i atrakcyjności polskich wyrobów.

Zaawansowane technologie, badania innowacyjne i działalność badawczo-rozwojowa najczęściej wymaga zaangażowania znacznych środków oraz wysokiej jakości infrastruktury badawczo-rozwojowej. Tak znaczny wkład i zaangażowanie przedsiębiorcy powinno korelować z efektywnym wsparcie ze strony państwa. To bowiem prywatne inicjatywy gospodarcze polskich przedsiębiorców determinują, czy Polska jest postrzegana jako nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się gospodarka, w którą warto inwestować.

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, dla których zaawansowane technologie, badania innowacyjne i działalność badawczo-rozwojowa stanowi trzon działalności gospodarczej. Śmiałe cele polskich przedsiębiorców powinny być promowane, w drodze korzystnych rozwiązań legislacyjnych. Dlatego też, Partnerstwo dla Innowacji dba, aby powinność ta faktycznie została zrealizowana. Nasze działania skupiamy więc na projektach, dzięki którym innowacyjni przedsiębiorcy mogą korzystać z wymiernego wsparcia sektora publicznego.