ESRS – innowacja we wsparciu służb monterskich

22 sierpnia 2018

Jednym z nowych projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Globemę jest ESRS – inteligentny układ rekonfiguracji sieci nN wraz z systemem wsparcia służb monterskich. Jest on realizowany przez konsorcjum składające się z  PGE Dystrybucja, Apator-Elkomtech i firmy Globema.

Celem projektu jest opracowanie dedykowanego systemu pozwalającego na rozwiązanie dwóch istotnych wyzwań stojących przed Operatorami Systemu Dystrybucyjnego w Polsce:

– ograniczenie strat energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia;

– poprawa wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców (SAIDI, SAIFI) na sieci niskiego napięcia, które w Polsce są wciąż na stosunkowo wysokim poziomie.

W ramach projektu zintegrowane zostaną aparaty łączeniowe z automatyką zabezpieczeniową posiadającą nowe funkcje. Powstanie także moduł IT dynamicznej optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej. Wspomniane aparaty łączeniowe zostaną połączone z modułem obliczeniowym poprzez urządzenia telemechaniki. Jako medium komunikacyjne, umożliwiające dwukierunkową wymianę informacji pomiędzy systemem a urządzeniami w głębi sieci, będzie wykorzystana łączność radiowa oferowana przez Operatorów Telekomunikacyjnych M2M (Machine to Machine). Dodatkowo zostanie opracowane nowe urządzenie monitorujące pracę złączy kablowych niewyposażonych w telemechanikę. Komunikacja z urządzeniem będzie realizowana z wykorzystaniem wbudowanych w urządzenie modułów opartych o standard LoRa. Informacje z urządzeń będą przekazywane do systemu SCADA.

ESRS pozwoli na połącznie ze sobą istniejącej infrastruktury z modułem optymalizacji układu sieci w celu prowadzenia operacji dynamicznej rekonfiguracji sieci nN, pozwalającej na optymalizację strat energii oraz automatyczne izolowanie fragmentów sieci, w których wystąpiła awaria. Ponadto system umożliwi szybsze usunięcie awarii dzięki aplikacji mobilnej przeznaczonej dla służb monterskich, która umożliwi precyzyjne wskazanie miejsca wystąpienia awarii. Prototyp systemu zaimplementowany zostanie na pilotażowym obszarze w Łodzi.

Więcej szczegółów na temat projektu ESRS można uzyskać, kontaktując się z przedstawicielami Globemy poprzez formularz na stronie lub pisząc bezpośrednio na kontakt@globema.pl.