NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój) w 2019 roku

18 marca 2019

Ponad 2 miliardy złotych wynoszą w 2019 roku środki przeznaczone na wsparcie innowacyjnych projektów opracowywanych i wdrażanych przez polskich przedsiębiorców i naukowców w ramach tylko jednego z konkursów – konkursu „Szybka Ścieżka”. To flagowy konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierający działalność badawczo-rozwojową polskich firm, przede wszystkim mikro, małych, średnich, jak również tych największych. Konkurs charakteryzuje się prostymi zasadami i minimum formalności. Nie ma ograniczeń związanych z sektorem działania przedsiębiorstw, warunkiem jest prowadzenie prac związanych z innowacyjnym produktem lub technologią.

Jak sięgnąć po dofinansowanie?

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało cykl spotkań NCBR dla Firm -wsparcie przedsiębiorców z POIR, podczas których przedsiębiorcy mogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w aplikowaniu o wsparcie na realizację innowacyjnych projektów. W trakcie spotkań eksperci NCBR prezentują możliwości uzyskania dofinansowania na działania, które pozwolą na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów i usług. Przedstawiane są m.in. ogólne zasady udziału w konkursach NCBR finansowanych z Programu Inteligentny Rozwój (POIR), omawiane są także szczegółowe warunki i kryteria wyboru projektów. Eksperci NCBR przybliżają poruszaną tematykę pokazując konkretne przykłady Beneficjentów, którzy już realizują, bądź zrealizowali innowacyjne projekty dofinansowane z POIR. Podczas spotkań w zeszłym roku (2018), które odbywały się w piętnastu miastach, min. Krakowie, Łodzi, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Suwałkach i Gdańsku omawiane były liczne przykłady bardzo różnych przedsięwzięć: od projektów mających charakter start-upów (np. projekt budowy i produkcji poduszek chroniących turystów podczas zejścia lawiny) do zaawansowanych i dużych projektów biotechnologicznych (np. opracowanie technologii produkcji białka z rzepaku). Spotkania cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. NCBR podjął decyzję o ich kontynuowaniu w zmodyfikowanej

i jeszcze lepiej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorców formule, która zakłada część praktyczno-warsztatową. Przedsiębiorcy podczas rozmowy i dyskusji z ekspertami będą mogli sprawdzić min.:

– czy to, czym się zajmują to działalność z zakresu B+R (Badania i Rozwój)

– jak dobrze zaplanować projekt B+R

– na co można przeznaczyć uzyskane dofinansowanie

– jak wdrażać rezultaty projektu

– jakie są zasady przekazywania dofinansowania i jego rozliczania

  

Szczegółowy program i daty spotkań NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR można znaleźć na stronie www.NCBRdlaFirm.pl. Spotkania są bezpłatne. Zapraszamy na nie także przedstawicieli mediów.