Udział w partnerstwie innowacyjnym ma służyć polskiej gospodarce

16 sierpnia 2018

Wiele mówi się w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, iż zamówienia publiczne są jednym z obszarów, który powinien przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego, zapobiegać wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu ale też ma kształtować politykę państwa uwzględniającą wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. To wszystko jednak jest za mało dla budowania i rozwoju gospodarczego nowoczesnego państwa. Dlatego też dużą wagę przywiązuje się również do tego aby zamawiający coraz częściej zwracali uwagę na zakup innowacyjnych, nowoczesnych produktów, usług i robót budowlanych. A wówczas skutkiem zwiększenia liczby zamówień na innowacje powinno być zwiększenie ilości przedsiębiorców tworzących działy badawczo rozwojowe (B+R). Jednak bez zmiany mentalności po stronie zamawiającej, która od lat chce jak najszybciej przeprowadzić typowy przetarg, przerzucić na wykonawcę wszystkie możliwe ryzyka, a na koniec nałożyć na niego kary umowne w absurdalnej wysokości, nie zbuduje się klimatu aby np. startupy przystąpiły do systemu zamówień publicznych.

Czytaj więcej