Prezes UZP reaguje na problemy odwołującego się do KIO gdy platforma ePUAP nie działa prawidłowo

15 maja 2019

Do Związku Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji” zgłosił się przedsiębiorca, który w terminie na wniesienie odwołania usiłował z różnych komputerów wnieść odwołanie w ostatnim dniu poprzez platformę ePUAP, która w tym momencie nie działała prawidłowo. Na głównej stronie Platformy nie pojawiał się żaden komunikat, jednak za każdym razem gdy pracownicy przedsiębiorcy usiłowali wysłać odwołanie do Urzędu, pojawiał się komunikat o błędzie. Stan ten trwał przez wiele godzin, aż termin na wniesienie odwołania upłynął. Z uwagi na niemożliwość przesłania odwołania za pośrednictwem platformy ePUAP przedsiębiorca przekazał odwołanie podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem skrzynki email.

 

Powstaje wówczas podstawowe pytanie, kto odpowiada za prawidłowe działanie platformy ePUAP, zwłaszcza w dobie elektronizacji systemu zamówień publicznych i w sytuacji gdy na tej platformie nie jest zamieszczony żaden komunikat o czasowej przerwie w jej funkcjonowaniu?

Czytaj więcej

Odpowiedź Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5 kwietnia 2019

Szanowny Panie Prezesie
W odpowiedzi na pismo z dnia 25 lutego 2019 r. nawiązujące do odpowiedzi na interpelację 25326 Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski, dotyczącej statusu centrów badawczo-rozwojowych (CBR), uprzejmie informujemy, że w naszym systemie prawnym CBR traktowane są zarówno jako podmioty gospodarcze, jak i jednostki naukowe, zależnie od charakteru prowadzonej przez nie działalności.

Czytaj więcej

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na interpelację nr 25326

19 listopada 2018

Odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na interpelację nr 25326 w sprawie obecnej sytuacji firm posiadających status centrum badawczo-rozwojowego.

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Dardziński

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 25326 Pani Poseł Marii Małgorzaty Janyski, z dnia 29 sierpnia br., w sprawie obecnej sytuacji firm posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), poniżej przekazuję odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Czytaj więcej

Indywidualny sukces członka PdI ale system i tak do zmiany

31 sierpnia 2018

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Centrum Badawczo-Rozwojowe „NOVASOME”, członek Partnerstwa dla Innowacji jest pierwszą firmą, która uzyskała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego potwierdzenie spełnienia kryteriów bycia jednostką naukową, innymi słowy zrównano status przedsiębiorcy ze statusem jednostki publicznej.

Czytaj więcej